Bio kort

Bio kort

Jabik Veenbaas (1959, Hilaard) studeerde Engels aan de Universiteit van Amsterdam en Wijsbegeerte en Fries aan de Vrije Universiteit. Hij woont tegenwoordig met vrouw en zoon in het Noord-Hollandse plaatsje Bakkum en is werkzaam als dichter, schrijver, vertaler en publicist. Van begin 1999 tot begin 2005 recenseerde hij Friestalig proza voor de Leeuwarder Courant. Verder werkte hij van 2007 tot 2008 als recensent filosofie voor Het Financieele Dagblad. Hij publiceerde essays en artikelen over allerlei filosofische en literaire onderwerpen in bladen als Trouw, Filosofie Magazine, Tirade en De Tweede Ronde en poëzie in onder meer Hollands Maandblad, Het liegend konijn, Poëziekrant, De Brakke hond en Ballustrada. Veenbaas publiceerde negen dichtbundels, zowel in het Nederlands als in het Fries. In 2015 kwam Mijn vader bad (Nieuw Amsterdam), een bundel over zijn jeugd. Hans Puper schreef op Meander over deze bundel: ‘Het levert fascinerende, beeldende poëzie op. Sommige regels krijgen de kracht van een aforisme.’ Willem Thies in de Poëziekrant over diezelfde bundel: ‘Werkelijk aangrijpend’. Hij publiceerde vier bundels met essays. In 2013 verscheen zijn boek De Verlichting als kraamkamer (2013) een boek met essays over Verlichtingsdenkers. Het boek kende een zeer lovende ontvangst en stond in 2014 op de shortlist voor de Socrateswisselbeker. De recensent van Trouw over dit boek: ‘Stimulerende lectuur, omdat Veenbaas bestaande ideeën over Verlichtingsdenkers voortdurend ter discussie stelt.’ 

 

Poëzie - Jabik Veenbaas  Darwinistische Weemoed, Jabik Veenbaas | 9789077907283 | Boeken | bol  Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk | 9789028427716 |  Wereldbibliotheek  De essentie van Kant - Jabik Veenbaas         bol.com | Grote klassieken - De welvaart van landen | 9789089531889 | Adam  Smith | Boeken    bol.com | Odysseus' onvoltooide reis, Jabik Veenbaas | 9789046827796 |  Boeken

 

Veenbaas vertaalde tal van boeken uit het Engels, Duits, Fries en Frans naar het Nederlands. Hij vertaalde vooral veel filosofisch werk en veel poëzie, maar ook romans, toneelwerk en filmscenario’s. Zo vertaalde hij werk van Habermas, Scruton, Schopenhauer, Dalrymple, Nagel e n Lamettrie. Samen met Willem Visser vertaalde hij de drie kritieken van Immanuel Kant. Menno Lievers noteerde’in NRC Handelsblad over hun vertaling van de Kritiek van de zuivere rede:Kritiek van de zuivere rede ‘Een schitterende vertaling van Kants moeilijkste kritiek.’ Voor hun vertaling van Kants Kritiek van het oordeelsvermogen ontvingen Veenbaas en Visser gezamenlijk de Filter-vertaalprijs 2010. Veenbaas vertaalde poëzie uit het Engels, Duits en Fries naar het Nederlands. Voor de fameuze Perpetua-reeks vertaalde hij bijvoorbeeld de Lyrische balladen van Wordsworth en Coleridge, voor Wagner & Van Santen Grashalmenvan Walt Whitman. Trouw over de Lyrische balladen: ‘Meesterlijke vertaling’. Hij behoort al meer dan twintig jaar tot de vaste stal vertalers van Poetry International. Verder vertaalde hij werk van Friese dichters als Obe Postma, Douwe Tamminga, Theun de Vries en Albertina Soepboer. Voor zijn vertalingen van Obe Postma ontving Veenbaas in 1999 de Obe Postma-prijs, de vertaalprijs van de provincie Fryslân.

 

Kamermuziek (Paperback)   Lyrische balladen : Wordsworth, William, Coleridge, Samuel, Veenbaas, Jabik:  Amazon.nl: Books   De Verlichting 5 - Inleidend betoog bij de Encyclopédie (ebook), Jean Le  Rond... | bol  ≥ Grote denkers over verdriet en troost - Jabik Veenbaas — Esoterie en  Spiritualiteit — Marktplaats            bol.com | De rechten van de mens, Thomas Paine | 9789028450301 | Boeken    bol.com | Soms kijkt de aarde me aan, Jabik Veenbaas | 9789046826713 |  Boeken

 

 

 

Interviews, TV, radio etc.

TV, video: Bekijk hieronder het interview dat Wim Brands voor het tv-programma Boeken met Veenbaas hield over het boek De Verlichting als kraamkamer. Bekijk hier het verhaal dat Veenbaas hield voor het tijdschrift i-magazine over Nathan der Weise van Gotthold Ephraim Lessing. Bekijk hier een beeldopname van de lezingen van Philip Blom en Veenbaas in de Balie en van het debat tussen de twee na afloop. Beluister hier het interview dat Ester Naomi Perquin met Veenbaas hield over de bundel Mijn vader bad, voor het VPRO-programma Nooit meer slapen. Bekijk hieronder de videoopname die van Veenbaas werd gemaakt naar aanleiding van zijn nominatie voor de RABO-bank cultuurprijs Kennemerland. 

 

Lezingen, cursussen, poëzievoordrachten

Veenbaas is een ervaren spreker. Hij hield lezingen en gaf cursussen en gastcolleges over de Verlichting en het werk van Immanuel Kant, bijvoorbeeld voor de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden, op de Nacht van de filosofie in Leeuwarden en aan de School voor Comparatieve Filosofie in Antwerpen. Hij gaf workshops vertalen en poëzievertalen aan de Vertalersvakschool in Amsterdam, bij Poetry International in Rotterdam en op de Vertaaldagen in Utrecht. Veenbaas droeg eigen gedichten voor op poëziefestivals als Dichters in de Prinsentuin, Northsea Poetry en het Schoorlse Kunstenfestival (SCHOK). Informatie over lezingen en voordrachten: bij de auteur, veenbaas@planet.nl of bij SSS

Bekijk bio uitgebreid

Klik hier